BESKRIVNING Draghundsport/Barmarksdrag

Drag är en suverän sysselsättning för alla hundar oavsett ras. 

Kursen NYBÖRJARE riktar sig till dig som är nybörjare och har en hund som gillar fart och fläkt och som är minst 12 månader gammal. Vi kommer att blanda teori med praktisk träning och körning.

Under teorin kommer vi gå in lite lättare på följande områden såsom

 • Utrustning och hjälpmedel
 • Inlärning
 • Överhettning
 • Skador - förebyggande och behandling
 • Massage och stretch
 • Tävlingsgrenar

Vi kommer att lägga större vikt vid den praktiska körningen där vi bl.a. kommer att gå igenom:

 • Inkörning
 • Hur man i praktiken lär in starta, stanna, höger och vänster.

Kursen FORTSÄTTNING
Riktar sig till dig som redan gått barmarksdrag för nybörjare eller redan kör barmkarsdrag på din fritid och kan grunderna.

I den teoretiska biten kommer vi gå in på följande områden

 • Fysträning och vila
 • Massage och stretch
 • Säsongsträning
 • Individanpassat träningsschema

Vi kommer att lägga större vikt vid den praktiska körningen där vi bl.a. kommer att gå igenom:

 • Finslipa kommandon
 • Omkörningar
 • Arbeta med störningar


TÄVLING i Draghundsport delas in i tre olika stilar såsom
  - Barmarksstil
  - Nordisk stil
  - Slädhundsstil

Här är alla hundar välkomna att tävla oavsett om hunden är av blandras eller renrasig, tik eller hane, svanslös eller icke. Även löptikar är välkomna att delta på tävlingar.

I Barmarksstilen kan man springa med sin hund, cykla, köra kickbike eller vagn med 1-8 hundar beroende på klass. Här delas förarna in i ålder och i vissa klasser även i kön.

Nordiska stilen delas in i tre olika klasser – linkörning (direkt kopplad med föraren), pulka och combined. I klassen combined kör man först x antal km med pulka för att sedan växla om och köra x antal km med enbart hunden framför sig. Här delas förarna in i åldersgrupper och även kön.

I slädhundsstilen finns tre olika klasser: sprint, medeldistans och långdistans där distanserna varierar från 5 km till 1000 km. Här delas förarna in i åldersgrupper men till skillnad från nordisk stil och barmarksstil så tävlar här kvinnor och män på lika villkor.

För att få tävla inom draghundsporten krävs att du som förare innehar grönt kort samt tävlingslicens.

Vad är Barmarksdrag? Kolla in klippet! https://youtu.be/LjOwkSsBJxI