Medlemsregler

- Information om medlemskap och avgifter inom Svenska Brukshundklubben.

Medlemsavgifter
För medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK) och tillhörande lokal brukshundklubb eller rasklubb betalas en avgift bestående av en förbundsavgift och en lokal avgift.

Förbundsavgiften går till SBK-förbundet för bedrivande av den centrala verksamheten. Ordinarie medlem, utlandsmedlem och hedersmedlem i klubb är de kategorier som betalar central avgift. SBKs kongress beslutar om den centrala avgiftens storlek.

Lokal avgift går till resp. lokal brukshundklubb och/eller rasklubb för bedrivande av deras verksamheter. Klubbens årsmöte beslutar om storleken på den lokala avgiften vid klubbens ordinarie årsmöte. Då denna avgift läggs på den centrala avgiften varierar medlemsavgiftens storlek beroende på vilken klubb man söker medlemskap i. Man kan tillhöra flera olika klubbar på lokalnivå men betalar bara en förbundsavgift.

Att tävla
När det gäller vilken klubb man vill tävla för regleras detta i tävlingsreglerna. Grundregeln är att man bara får tävla för en klubb per säsong. För alla tävlingar utom draghundsporten gäller kalenderåret. För draghundsverksamheten gäller årsintervallet 1/7 – 30/6.

Medlemskapskategorier
(se även Organisationspärmen under flik 4.1, SBK Grundstadga: § 6 Medlemskap)

Nedan följer en beskrivning av de olika medlemskategorier som finns inom Svenska Brukshundklubben. Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett (1) år från inbetalningsdatum.

Ordinarie medlem
- Omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Sverige.

När en person tecknar ett medlemskap första gången i SBK sker det vanligen vid tillfället då man börjar en nybörjarkurs på en lokal brukshundklubb. Det är även vanligt att valpköpare söker direkt medlemskap i någon av SBKs rasklubbar.

Vid det första inträdet ska ett medlemskap lösas med en central förbundsavgift och en lokal avgift.

Ungdomsmedlem 
- Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.

- Syskonmedlemskap. Syskonet skall vara mellan 7 och 25 år och bo på samma adress som du som löser ungdomsmedlemskap. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen.

Familjemedlemskap 
- Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.

Utlandsmedlem
- Person som bor i annat land än Sverige kan lösa utlandsmedlemskap i SBK.

Hedersledamot
- Personer som utses av SBKs kongress, fullmäktige eller utsedd av den lokala klubbens årsmöte. Dessa betalar inte någon medlemsavgift (vare sig förbundsavgift eller lokal avgift).

 

 

 

Lämna ett svar