Allmänna bestämmelser för Tanums brukshundsklubbs Klubbmästerskap

Allmänna bestämmelser

 

Tävlingen skall arrangeras på hösten varje år.
Rätt att tävla är medlemmar i Tanums brukshundklubb,
och som tävlat för klubben, eller varit medlem fr.o.m. den 1 april innevarande år.

 

För att tävlingen skall anordnas fodras 5 st. deltagare
(Behöver inte vara samma klass)

Hundens ålder: 8 mån. och uppåt

 

Klassindelning

  •  Allmänlydnadsklass - Öppen för alla som inte tävlat i off. tävlingar.
  • Allm.lydn.klass Ungdom – Äger alla under 16 år, som inte tävlat i off.
  • Lydnadsklass - Öppen för alla. I denna klass skall medl. som tävlat i off. tävlingar ingå.

Om det tävlas i mer än en klass, skall medelbetyget från dessa klasser räknas.

Klubbmästare, blir den som har högst medelbetyg.

 

Priser

Klubbmästarepriset i varje klass utdelas på årsmötet.
3 st. priser i varje klass utdelas på tävlingsdagen.

 

Domare

  • Allmänlydnadsklass - instruktör med tävlingserfarenhet
  • Lydnadsklass - Helst auktoriserad domare eller någon med tävlingserfarenhet.

 

Startavgift

Belopp 30 kr      Insätts på Bankgiro: 683-7249 eller på Swish 1232817575.

(Anmälan görs senast en vecka före tävlingsdatum).

 

- Reviderad på medlemsmöte 2010 -11-18

Lämna ett svar