Regler för KM-skap Allmänlydnadkl. samt ungdomklass

 Platsliggande                                              Koeff 3   Maxpoäng 30

Kommando:  ”Plats” eller  handtecken  ”stanna kvar”

Utförande:  Förarna lägger hundarna bredvid varandra med c:a 5 m. mellanrum och avlägsnar

sig gående omkring 10 m. och stannar vända mot hundarna.Dessa skall kvarligga i 1 min.

utan att förflytta sig. På order från tävlingsled. återgår förarna samtidigt till hundarna.

 

2   Tandvisning                                                  Koeff 1   Maxpoäng  10

Utförande: Momentet är obliatoriskt. Hunden skall vara kopplad. Föraren skall utan svärighet kunna

kontrollera hundens bett.

 

3   Gå i Koppel                                                     Koeff.  3     Maxpoäng  30

Utförande: Hunden skall föras i fritt hängande koppel, skall villigt följa utan att på något sätt dra i

kopplet, i momentet skall ingå vänster o högersvängar samt helomvänd. samt sättande.

 

4   Inkallande                                                          Koeff.  2   Maxpoäng  20

Utförande: Hunden skall sitta kvar när föraren beordras ”sitta kvar”  Föraren  går på tävlingsled.

order  c:a 20 met.  och på order kalla in hunden.  Hunden skall utan kommando sätta

sig vid förarens vänstra sida.

 

5   Ställande                                                               Koeff  2    Maxpoäng  20

Utförande: Föraren börjar med vanlig march.

Hunden skall på kommando ”stå/stanna” stå kvar medan föraren fortsätter att gå

c:a 5 met. och vända sig mot hunden, På tävlingsledaren order gå tillbaka till hunden.

 

6   Hopp över hinder                                                   Koeff  2  Maxpoäng  20.

Utförande: Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer

upp på valfritt avstånd på motsatta sida i riktning mot hindret. på förarens kommando skall

hunden hoppa över hindret och inta utgångsställning.

 

7   Helhetsintryck                                                         Koeff  1  Maxpoäng  10

Bedömning:  Samarbetet mellan förare och hund skall bedömmas.

 

Maxpoäng  = 140 poäng

 

Lämna ett svar