BESKRIVNING Lydnad

Grunden i kurserna

Kommunikation med hunden

Det är nödvändigt att du kan kommunicera med din hund, så att ni förstår varandra. Det är du som är den begåvade i detta, även om hunden inte ska underskattas. Det är du som valt hunden - hunden har inte valt dig. Du behöver skapa kommunikation så att hunden verkligen väljer dig, om och om igen.

God relation med din hund

Om du och din hund tycker om varandra får ni en god relation. Och relationen är grunden för kommunikation. Relationen bygger i hundvärlden på samma premisser som i människovärlden:

  • känna trygghet till varandra
  • vilja att kommunicera
  • hitta tydliga normer, som talar om vad man får och inte får göra.

Lydnad för kontroll på hunden

Du har möjlighet att styra din hund genom intränad lydnad. När din hund lärt sig ordet och innebörden av "sitt", att den sätter sig omedelbart och sitter kvar tills du säger att den får resa sig, då har du kontroll på din hund i en rad olika situationer.

Hunden har ingen medfödd förståelse för ordet "sitt" och den sitter inte kvar av sig själv. Den behöver öva och utveckla den färdigheten i små små steg. Öva i enkla miljöer som så småningom blir allt svårare. Det tar tid och det kräver tålamod. Hundens förmåga att sitta är inte stabil förrän den mognat, ibland inte förrän tre års ålder.

Fler ord som hunden bör kunna lyda är: "ligg", "hit/kom", "gå fint/fot". Den ska också kunna bryta en påbörjad handling när du säger "nej". Tillsammans med ordet "bra" ska hunden känna sig riktigt glad och belönad.

 

Om du som hundägare vet hur du ska göra har du de bästa förutsättningarna för ett gott liv tillsammans med din hund. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt och ett utvecklande samarbete. Och när din hund vet vad som förväntas av den och var gränserna går mår den bra och kan känna sig trygg.

Att gå kurs tillsammans är nog den bästa investering du kan göra för att få en bra relation med hunden, att den ska fungera i samhället och utvecklas som individ.

Hos oss är alla hundar välkomna, oavsett ras! Det är du som hundägare som går utbildning för att du sedan ska kunna träna din hund.

Våra träningsmetoder grundas på forskning och bygger på hundens naturliga förutsättningar. Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare. En hund som belönas för rätt beteende blir trygg, harmonisk och glad.

 

För att lyckas med sin hund krävs träning varje dag. Lydnad är en färskvara, ju mer du övar desto duktigare och gladare blir hunden. När din hund vet vad som förväntas av den och var gränserna går mår den bra och kan känna sig trygg.

Hunden är ett flockdjur och det innebär att den tycker om att samarbeta. Vissa raser har större lust än andra, beroende på vilken uppgift de är avlade för. I Brukshundklubben bygger vi träningen på hundens lust till samarbete genom att belöna rätt beteende och ignorera oönskat beteende.