Valberedningens förslag till årsmötet 13 februari 2024

Här kommer valberedningens förslag inför 2024!

Då är det snart dags för årsmötet den 13 februari 2024. Vi i valberedningen har sett över samtliga poster och kan konstatera att följande poster står för dörren att fyllas ut, väljas om eller väljas nytt. Men för säkerhets skull så får ni en total sammanställning över samtliga poster.

  • ORDFÖRANDE väljs alltid varje år - Förslag på omval av Marléne Allebring
  • LEDAMOT 1 har avgått (vald till 2025) - Förslag på fyllnadsval av Annica Blixt Johansson
  • LEDAMOT 2 valdes 2022 på 2 år (vald till 2024) - Förslag på omval av Lotta Mårtensson
  • LEDAMOT 3 valdes 2023 på 2 år (Helena vald till 2025) och är inte aktuell förrän nästa år.
  • LEDAMOT 4 valdes 2023 på 2 år (Ole vald till 2025) och är inte aktuell förrän nästa år.
  • LEDAMOT 5 valdes 2022 på 2 år (vald till 2024) - Förslag på omval av Maggie Hedemyr
  • SUPPLEANT var fyllnadsval 2023 - Förslag på omval av Ing-Marie Magnusson

Revisorerna väljs varje år. Förslag på omval av både Anette Elg samt Maria Karlsson som ordinarie revisorer och omval av Jan-Arthur Hedemyr som revisorssuppleant.

Samtliga ovan nämnda namn är tillfrågade och har godkänt våra förslag.

//Valberedningen
Monica Bennet von Wachenfelt & Therese Jakobsson