Hitta hit

Adressen till Klubbstugan är:

Tanums Brukshundklubb
Tanum Nytorp 1
457 32 TANUMSHEDE

Vägbeskrivning

Från Uddevalla: Kör E6 mot Oslo.

Tag avfart 105, Tanumsmotet mot Rasta Tanumshede,

vid kyrkan sväng höger, kör ca 300 m.

Sväng vid skylt Brukshundklubb på vänster sida.

Från Ed: kör mot Strömstad till Bullaren,

sedan mot T-hede, förbi Rasta Tanum.
Vid kyrkan sväng höger, kör ca 300 m.

Skylt Brukshundklubb vänster sida. 

 

Från Strömstad kör E6 mot Göteborg.

Tag avfart 106 kör mot Tanumshede följ vägen 1,6 km.

Sväng höger vid skylt Brukshundklubben